לגוהיטס

כניסה למערכת הניהול

Quote

אם אתה רוצה את הקשת בענן,
אתה צריך לסבול גם את הגשם

~ דולי פרטון ~
Next