לגוהיטס

כניסה למערכת הניהול

Quote

אי ודאות הינה הקרקע הפורייה של יצירתיות טהורה וחירות.
הלא נודע הוא שדה כל האפשרויות, הרענן תמיד, חדש תמיד,
פתוח תמיד ליצירת גילוים חדשים

~ דיפאק צ'ופרה ~
Next